Hur använder man ett munskydd?

och hur tar man av det!

Kunskapen i hur man använder ett medicinskt munskydd verkar vara givet, men vi ser ofta människor som inte använder munskydden på ett korrekt sätt. Här hittar du all information du behöver för att bemästra detta!

Hur sätter man på sig munskyddet?

1. Innan användning av munskyddet ska man alltid rengöra sina händer grundligt med antingen handsprit eller tvål och vatten.

(handsprit ska gnidas in i händerna i ca 20-30 sekunder)

(tvål och vatten ska gnuggas i händerna i ca 40-60 sekunder)

2.Hitta munskyddets överdel och underdel. Överdelen är den sidan som metall-bandet finns (Alltså den hårda sidan av munskyddet).

3. Identifiera sedan vad som är insidan på munskyddet och vad som är utsidan. Insidan på munskyddet är vit och utsidan på munskyddet är oftast färgad. Om du är osäker så ska du se till att vecken på utsidan går nedåt.

4. Placera munskyddet med insidan mot ansiktet och utsidan utåt över ditt ansikte så att det täcker din näsa, mun och haka, samt säkra banden runt öronen.

5. Tryck sedan till metal-bandet så att den formas kring din näsa. Rätta sedan till munskyddet så att det sitter tätt mot ansiktet.

 

  • Använd inte munskyddet om det är sönder eller har hål i sig!
  • Ett medicinskt/operationsmunskydd ska inte återanvändas!
  • Rör inte munskyddet när du använder det för att undvika kontaminering!
  • Råkar man röra masken ska man tvätta händerna.

Hur tar man av sig munskyddet?

1.Innan man tar av munskyddet ska man alltid rengöra sina händer grundligt med antingen handsprit eller tvål och vatten.

(handsprit ska gnidas in i händerna i ca 20-30 sekunder)

(tvål och vatten ska gnuggas i händerna i ca 20-30 sekunder)

2. Ta försiktigt av munskyddet genom att ta tag i banden bakom öronen, utan att röra själva munskyddet.

3. Kasta omedelbart munskyddet i en soptunna med lock alternativt i en plastpåse som du sedan slänger i soptunnan.

4. Efter att man slängt munskyddet ska man rengöra händerna grundligt igen.

Angående Covid-19:

Kom ihåg att munskydd inte är lösningen på pandemin, man måste fortfarande utföra andra åtgärder för att minska smittspridningen. Dock så kan ett munskydd som är använt på korrekt sätt hjälpa till att minska spridningen.

Läs mer information angående hur man använder munskydd på WHO’s websida.