Vad är CE märkning?

CE-märkning

Att en produkt är CE-märkt betyder att en tillverkare eller importör intygar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. CE-märket är även ett handelsmärke som gör att en produkt kan säljas fritt över nationsgränserna inom EU.

Om man bor i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har man troligtvis sett märkningen ”CE” tidigare på olika produkter som du köpt/använt.

Bokstäverna CE står för Conformité Européenne vilket betyder i överenskommelse med EU-direktiven (nationella lagstiftarna i EU). CE-märket infördes i början av 1990-talet. Det var ett sätt för alla tillverkare att säkerställa och bevisa att deras produkter överensstämde med de krav som direktiven ställde.

Att en produkt är CE-märkt betyder att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Eftersom CE-märket även är ett handelsmärke innebär det att den får säljas fritt inom EU. CE-märket betyder att tillverkaren eller importören lovar att varan uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer för just den produkten. 

Tillverkaren för en CE-märkt vara ska även ha ett dokument som försäkrar att varan uppnått EU:s säkerhetskrav. Vid särskilda fall där produkter anses vara riskfyllda och behöver provas måste tillverkaren vända sig till ett eller flera oberoende tredjepartsorgan. Dessa organ är kompetens bedömda och erkända av EU:s medlemsstater att utföra provning, kontroll och certifiering. Att certifiera sina produkter innebär att organisationen låter en utomstående, neutral part granska och bedöma om de uppfyller de krav som finns i kravstandard.

Läs mer om CE-märkning på Arbetsmiljöverkets sida.

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats
Enceladus
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.