Vad är CE märkning?

CE-märkning

Att en produkt är CE-märkt betyder att en tillverkare eller importör intygar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. CE-märket är även ett handelsmärke som gör att en produkt kan säljas fritt över nationsgränserna inom EU.

Om man bor i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har man troligtvis sett märkningen ”CE” tidigare på olika produkter som du köpt/använt.

Bokstäverna CE står för Conformité Européenne vilket betyder i överenskommelse med EU-direktiven (nationella lagstiftarna i EU). CE-märket infördes i början av 1990-talet. Det var ett sätt för alla tillverkare att säkerställa och bevisa att deras produkter överensstämde med de krav som direktiven ställde.

Att en produkt är CE-märkt betyder att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Eftersom CE-märket även är ett handelsmärke innebär det att den får säljas fritt inom EU. CE-märket betyder att tillverkaren eller importören lovar att varan uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer för just den produkten. 

Tillverkaren för en CE-märkt vara ska även ha ett dokument som försäkrar att varan uppnått EU:s säkerhetskrav. Vid särskilda fall där produkter anses vara riskfyllda och behöver provas måste tillverkaren vända sig till ett eller flera oberoende tredjepartsorgan. Dessa organ är kompetens bedömda och erkända av EU:s medlemsstater att utföra provning, kontroll och certifiering. Att certifiera sina produkter innebär att organisationen låter en utomstående, neutral part granska och bedöma om de uppfyller de krav som finns i kravstandard.

Läs mer om CE-märkning på Arbetsmiljöverkets sida.