andningsskydd

Vad är ett andningskydd?

Det har diskuterats mycket om skillnaderna mellan medicinska munskydd och andningskydd. Vi har haft en artikel som förklarar vad ett medicinskt munskydd är i EU och här sammanfattar vi vad ett andnings skydd är. Ett andningsskydd motsvarar N95 i USA.

Ett andningskydd är en typ av personlig skyddsutrustning och är  i form av en halvmask med ett tätslutande skydd runt näsa, mun och haka. De filtrerar luften från bl.a damm, rök, aerosoler, fibrer, gas och ånga.

I EU används standarden: SS-EN 149+A1 för halvmasker. De har blivit testade med praktiska prestationstester, flam tester, oljebeständighet, andningsförmåga samt  mekaniskt stress test. vidare har man även testat dem för att ta reda på  bestämning av igensättning av damm, bestämning av genomträngning av partikelfilter och bestämning av inläckage. 

Det finns tre olika typer av halvmasker FFP1, FFP2 och FFP3. Dessa andningsskydd kallas även för N95 men då avser man andningsskydd godkända och märkta i USA via NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). 

FFP andningskydd finns både med eller utan ventil. En utandningsventil tillåter luft och fukt att rymma från andningsskyddet. Det gör dem bekväma att använda under långa perioder. 

I en klinisk miljö när ett andningskydd används för att skydda emot luftburna virus är inte utandningsventilen önskvärd då den tillåter ofiltrerad luft att lämna andningskyddet. I dessa situationer skyddar ett andningskydd utan ventil både bäraren och de i bärarens omgivning. Om de ventilerade andningskydden är den enda tillgängliga typen bör en kirurgisk mask bäras utan på för att öka skyddet för bärarens omgivning.

Kom ihåg: Andningsskydd som säljs i EU MÅSTE vara CE-märkta!

 

Klass

Filter Genomträngnings Gräns (vid 95 l / min luftflöde)

Inåt läckage

FFP1

Filtrerar 80% av alla luftburna partiklar

<22%

FFP2

Filtrerar 94% av alla luftburna partiklar

<8%

FFP3

Filtrerar 99% av alla luftburna partiklar

<2%

 

 Läs mer på: Arbetsmjljöverket om andningskydd

och Läkmedelsverket om andningskydd