Vad är ett medicinsk/operations munskydd?

Ett medicinskt/operationsmunskydd är en typ av medicinsk utrustning som har en specifik standard som produkterna ska följa.

Tänk på att standarden för medicinsk utrustning varierar beroende på var produkterna säljs. I USA har man exempelvis FDA som standard. I EU, ska alla medicinska munskydd följa standarden: EN 14683. De olika standarderna har olika sätt att testa sina produkter om de uppfyller deras krav.

Enligt: EN 14683, “The medical face mask shall have a means by which it can be fitted closely over the nose, mouth and chin of the wearer and which ensures that the mask fits closely at the sides.” 

Det finns 3 olika typer av medicinska/operationsmunskydd i EU: Typ I, II och IIR. De olika typerna skiljer sig ifrån varandra baserat på deras bakterie filtrerings effektivitet (BFE) och om de är stänk resistenta vilket betecknas med R.

Enligt den EUROPEISKA KOMMISSIONEN, “Type I medical face masks should only be used for patients and other persons to reduce the risk of spread of infections, particularly in epidemic or pandemic situations. Type I masks are not intended for use by healthcare professionals in an operating room or in other medical settings with similar requirements.”  

Medans Typ II och IIR är tillverkade för användning av sjukvården för att skydda dem från blod och andra kroppsvätskor.

Här är tabellen som visar kraven av medicinska munskydd enligt EN 14683.

EN14683

Läs mer om medicinsk/operations munskydd på: Läkemedelsverket

Medicinskt munskydd Type IIR